Logowanie i potwierdzanie zleceń

Zasady pierwszego logowania
 
Podczas pierwszego logowania należy:
  • w polu Identyfikator użytkownika wpisać Identyfikator użytkownika nadany przez Bank,
  • w przypadku posiadania tokena, w pole Klucz wpisać aktualne wskazanie tokena - 6 cyfr wyświetlonych przez token,
  • w przypadku braku tokena, w pole Klucz wpisać hasło nadane przez Bank,
  • następnie ustawić własne hasło (hasło powinno zawierać od 4 do 8 znaków).
Użytkownik, który ustalił własne hasło, podczas kolejnych logowań do kanału WWW będzie wpisywał w polu Klucz:
  • w przypadku posiadania tokena, własne hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token,
  • w przypadku braku tokena, tylko własne hasło.
 
Potwierdzanie zleceń
 
Ze względów bezpieczeństwa zlecenia wykonywane w kanale WWW potwierdzane są Kluczem. W celu potwierdzenia złożenia zlecenia (np. wykonania przelewu, zlecenia stałego, otwarcia lokaty terminowej, doładowania telefonu, itp.), należy podać odpowiedni Klucz:
  • w przypadku posiadania tokena, Kluczem, którym potwierdzane są zlecenia, jest własne hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token,
  • w przypadku braku tokena, Kluczem, którym potwierdzane są zlecenia, jest Kod SMS. Kody SMS są generowane dla konkretnego zlecenia zarejestrowanego w systemie i przesyłane wraz z opisem operacji na telefon komórkowy Użytkownika.
  • w przypadku braku tokena, Kluczem, którym potwierdzane są zlecenia, jest Kod PIN wraz kartą chipową (konto korporacyjne).
Zmianę hasła można dokonać za pomocą opcji "Zmiana hasła".

o naszym banku

 

więcej

 

 

więcej

nasze bankomaty

 

więcej