Przykład funkcji pasywnych

Powiadomienia inicjowane przez Bank (funkcje pasywne)
  
 • powiadomienie o zmianie salda na rachunku
  SGBe-kdbs
  Zmiana salda
  Rach nr: 19955000033001000000000001
  Saldo poprz: 250.00PLN
  Saldo biez: 750.00PLN
  Saldo dost: 750.00PLN
  Data:02.01.2009 08:42
 • powiadomienie o zrealizowaniu przelewu
  SGBe-kdbs
  Zrealizowano przelew
  Z rach: 19955000033001000000000001
  Na rach: 22955000033001000000000002
  Kwota przel: 250.00PLN
  Data:04.01.2009 08:42
 • powiadomienie o odrzuceniu przelewu
  SGBe-kdbs
  Odrzucono przelew
  Z rach: 19955000033001000000000001
  Na rach: 22955000033001000000000002
  Kwota przel: 250.00PLN
  Data:04.01.2009 08:42
 • powiadomienie o wystąpieniu debetu na rachunku
  SGBe-kdbs
  Saldo debetowe
  Rach nr: 19955000033001000000000001
  Saldo poprz: 250.00PLN
  Saldo biez: 0.00PLN
  Data:04.01.2009 08:42
Serwis SMS dostępny jest dla numerów telefonów komórkowych operatorów krajowych.

o naszym banku

 

więcej

 

 

więcej

nasze bankomaty

 

więcej